2017 оноос эхэлсэн “Жорлонгоо Өөрчилье” төслийг Мини шийдэл хоршоо Нутгийн шийдэл ТББ нар хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг төслийн гурван жилийн ой тохиож буй энэ өдрүүдэд ирэх жилүүдэд хийх ажлынхаа төсөөллийг гаргасан нь Монгол улсад ногоон эдийн засгийн эхлэлийг бий болгохуйц болоод байна. Хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг руу хийх шилжилтийг хамтдаа эхлүүлэхийг хүсч буй хөрөнгө оруулагч, хамтрагчид хэн бүхнийг төсөл хэрэгжүүлэгч нарын бэлтгэсэн ТЭЗҮ-тэй монгол, англи хэлээр танилцахыг урьж байна.

Leave a comment