Угаадасны нүх баяртай гэж хэлэхийн тулд амины орон сууцнаасаа угаадсаа зайлуулах байгууламж барих хэрэгтэй. Хөрсний усны түвшин өндөртэй, голын сав газарт амьдардаг бол бохир ус зайлуулах гэдэг нь ихээхэн хүндрэлтэй ажил байдаг. Энэ хүндрэлтэй нөхцөлд өвлийн саарал усны системийг хэрхэн байгуулж ажиллуулах талаар бид танилцуулж байна. Эндээс гарын авлагыг татан авна уу.

Leave a comment